CONTROL DE ACCESOS

La definició més generalitzada d'un sistema de control d'accessos fa referència al mecanisme que en funció de la identificació ja autenticada permet accedir a dades o recursos. Bàsicament trobem sistemes de controls d'accés en múltiples formes i per a diverses aplicacions. Per exemple, trobem sistemes de controls d'accés per programari quan digitamos la nostra contrasenya per obrir el correu, un altre exemple és quan hem de col·locar la nostra empremta en un lector per encendre el PC.

Aquests casos, són exemples que permeten l'accés a dades. No obstant això, el nostre enfocament en la seguretat electrònica està relacionat a l'accés a recursos, en el nostre cas, obertura d'una porta, un torniquet o accés vehicular per exemple.

Els sistemes de control d'accés són la tecnologia amb més demanda en el mercat actual, hem migrat de sistemes mecànics i amb personal especialitzat, a tenir processos de control d'entrada i sortida completament automatitzats amb diferents tipus de tecnologies i dispositius. És important realitzar un estudi adequat, segmentant les zones, els grups d'accés, els horaris permesos, el nivell d'accés de cada usuari, mesurar la quantitat de persones o carros que transiten per cada zona i establir clarament els objectius de cada control d'accés .

BENEFICIS:

• Control d'entrades i sortides

• Major Seguretat i Control del Públic

• Estalvi en Costos de Personal

• Ràpid Retorn de la Inversió

• Disminució en Temps de Registre

• Millora en la Productivitat del Personal

• Permetre / Restringir l'Obertura de Portes

• Valorització Monetària de l'Edificació

• Valor Afegit en Modernització

És important l'estudi i disseny previ a qualsevol instal·lació i posada en marxa d'un projecte de seguretat i control d'accés. Una adequada integració dels dispositius electrònics amb els dispositius electromecànics permetrà fins i tot reduir dràsticament els costos de personal i totals del projecte, fent fins i tot que un sistema de control d'accessos es pugui pagar literalment només en un temps molt curt.

Alarmas Girona

Empresa de seguretat inscrita al Registre d'empreses de Seguretat de Catalunya amb el número DGSC 03/2010, com a empresa dedicada a la instal·lació i manteniment d'equips i dispositius de sistemes de seguretat de conformitat amb allò que disposa la Llei 23/1992 de 30 de juliol de Seguretat privada.

ADREÇA

Cavalls, 15 - 17481 Sant Julià de Ramis - Girona

info@agseguretat.com

619 276 271